EXPLICAŢIUNE

Literatura nu se opreşte la text. Dincolo de text şi de contextele sale studiul literaturii deschide lumea interpretării. Metatextual, interpretarea angrenează tonalităţi de înţelegere diferite şi se desfăşoară ca un ritual cu tactici specifice. Masteratul de Studii Literare Româneşti vă invită la o dezbatere cu tema Interpretarea literară azi pentru a confrunta metodele şi variantele din oferta pieţei de idei a masteratului nostru. Profesorii sunt invitaţi cu un discurs din perspectiva cursurilor propuse în cadrul masteratului, iar studenţii sunt aşteptaţi cu o expunere reprezentativă pentru proiectul lor de disertaţie.

miercuri, 2 iunie 2010

PROGRAMUL COLOCVIULUI (8 IUNIE 2010)

DESCHIDEREA COLOCVIULUI (10.00 – 10.30) MODERATOR: Andreea Drăghicescu
Prof. univ. dr. Mircea Anghelescu - Deschiderea colocviului
Prof. univ. dr. Liviu Papadima - Deschiderea colocviului

Conf. univ. dr. Ioana Pârvulescu - Cuvânt înainte
ÎNCEPUTURILE (10.30 – 11.50) MODERATORI: Prof. univ. dr. Mircea Anghelescu şi Andreea Drăghicescu
Prof. univ. dr. Mihai Moraru – Conceptul de renaştere în spaţiul postbizantin
Adriana Gorgos – Literatura veche – optică diversificată: Istoria discursului testamentar la feminin
Adriana Iancu – Ioan Cantacuzino în interpretarea literară azi
Elena Toma – De la basmul popular la basmul cult
LITERATURA MODERNĂ (12.00 – 13.40) MODERATORI: Prof. univ. dr. Mihai Moraru şi Marilena Chirculete
Lect. univ. dr. Răzvan Voncu – „Clasicii minori”: o problemă de interpretare
Lect. univ. dr. Iulian Costache – Scriitorii supracanonici – o ofertă de interpretare
Emanuel Ulubeanu – Provocarea unor noi (inter)pretări la opera lui Mihai Eminescu
Adrian Bănică – Memoriile: o literatură involuntară
Cosmin Ciotloş – Un diversionist: Mateiu Caragiale
BUFET (13.40 – 14.30) LABORATORUL DE BIROTICĂ
LITERATURA SUB COMUNISM (14.30 – 16.10) MODERATORI: Lect. univ. dr. Sebastian Vlad Popa şi Cosmin Ciotloş
George Neagoe – Un „mic geniu” al realismului socialist
Aurica Stan – Huliganii literaturii române
Elena Dornescu – Mircea Ivănescu. O poetică a limitei
Oana Cătălina Ninulescu – „Iarna, vietăţile” de Rodica Palade – recuperare vs. interpretare literară
Andreea Drăghicescu – Provizoratul unor (re)scrieri provizorii
ABORDĂRI CONTEMPORANE (16.20 – 18.00) MODERATORI: Lect. univ. dr. Răzvan Voncu şi Marieva Ionescu
Marilena Chirculete – Şerban Foarţă – cinci tipuri ale intertextualităţii
Prof. univ. dr. Liviu Papadima - Cât de negru poate fi un trandafir negru? O scurtă poveste hermeneutică
Lect. univ. dr. Simona Popescu - Despre autori, critici, profesori, studenţi şi alţi axoloţi
Lect. univ. dr. Paul Cernat – Cronica literară şi interpretarea de text
Lect. univ. dr. Sebastian Vlad Popa – Interprestări servicii
Prof. univ. dr. Ion Bogdan Lefter – Radiografie „douămiistă”: evoluţii/involuţii în critica românească
BUFET (18.00 – 18.30) LABORATORUL DE BIROTICĂ
MASĂ ROTUNDĂ „UNDE DUCE INTERPRETAREA LITERARĂ?” (18.30 – 20.00) MODERATORI: Prof. univ. dr. Ion Bogdan Lefter şi Emanuel Ulubeanu
INVITAT SPECIAL: Prof. univ. dr. Paul Cornea
Prof. univ. dr. Mircea Anghelescu – O nouă critică pentru o nouă literatură
Marieva Cătălina Ionescu – Dispozitive de ultimă generaţie: cum citim poezia anilor 2000!
Evelina Bidea – Limitele mitoficţiunii
PARTENERI DE DISCUŢIE: Prof. univ. dr. Liviu Papadima şi Conf. univ. dr. Mircea Vasilescu

luni, 24 mai 2010

INVITĂM STUDENŢII DIN ANUL III

Colocviul – la care vor participa cei mai mulţi profesori ce predau la masteratul de Studii Literare Româneşti împreună cu masteranzii din anul I şi II – este mai mult decât o simplă dezbatere de idei şi viziuni: devine o mostră de viaţă literară (inter)activă, unde echipa masteratului SLR poate fi văzută în plină desfăşurare. Mai ales pentru studenţii care absolvă anul III, Colocviul Masteratului de Studii Literare Româneşti poate lua forma unei explicaţii 3D cu suflet şi viaţă a celor scrise negru pe alb în broşurile de promovare a masteratelor. Este locul unde văd, nu neaparat cum se intră, ci cum se iese după unul sau doi ani dintr-un ciclu masteral care nu mai reprezintă o simplă instituţie de învăţământ, ci credem că a devenit un club.

marți, 18 mai 2010

POZIŢIONARE TEMATICĂ

Studiile literare contribuie la gestionarea unor teritorii simbolice cu nenumărate forme de relief. Tehnologia contemporană a cartografierii obligă la ansamblul viziunii de satelit cu obiectiv superangular, dar şi la rigoarea până în cel mai mic detaliu al fotografiei digitale. Resimţim o datorie permanentă să (re)desenăm harta literaturii într-un sistem interactiv care nu se opreşte la formele geo-politice, ci trebuie să ţină cont de procesul devenirii acestor forme mişcătoare.

Dacă istoria literară decurge din dinamica canonului, dialogul de idei şi de viziuni asupra literaturii aparţine legendei hărţii. Încercăm acum să creăm un spaţiu oficial şi onest pentru o piaţă de idei care de doi ani a funcţionat „la negru” sau cel puţin fără vizibilitate. Masteratul de Studii Literare Româneşti operează cu un domeniu multiteritorial ale cărui coordonate depind de o hartă universală. Literatura română nu este o insulă, dar de cele mai multe ori a figurat în ierarhia identitară mondială cu alte culori decât cele interpretate în legendă.

Interpretarea literară complică şi simplifică deopotrivă. Doar o viziune interpretativă sondează dincolo de lumea textelor: extrage un fel de epură a reliefului şi transpune imaginea identitară în coordonatele cartografierii multidimensionale. Cu alte cuvinte, interpretarea literară unifică perioadele şi orientările literare, autorii şi textele lor, atât de diferite, unele chiar singulare, într-un discurs comun care le reactualizează.

Edtiţia întâi a Colocviului Masteratului de Studii Literare Româneşti reinventează parteneriatul pentru lectură în dialog şi instituţionalizează o piaţă de desfacere necesară pentru cererea şi, mai ales, oferta de idei legate de (re)citirea literaturii române. Plasăm prima ediţie a colocviului sub semnul discursului interpretativ regăsind în tema Interpretarea literară azi un punct comun spre care converg şi studiile literare contemporane. Sperăm, aşadar, ca discursul interpretativ să nu dezbine piaţa, ci să unifice, polemica şi divergenţa de viziuni rămânând productive pentru toţi participanţii şi pentru o cartografiere permanentă.